Uczestnicy

Uczestnikami projektu będzie 180 pracujących osób dorosłych:

Uczestnicy muszą spełniać poniższe kryteria:

1. Muszą zamieszkiwać obszar województwa podlaskiego
2. Muszą być powyżej 50 roku życia
3. Muszą posiadać wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne (podstawowe i niższe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne)