Aktualności

Data aktualizacji: 29.01.2013

Informacja o wyborze Wykonawcy dotycząca przeprowadzenia jednej edycji szkolenia – Monter/ka izolacji budowlanych dla uczestników projektu „Aktywni zawodowo!” z dnia 14.01.2013 r.

Data aktualizacji: 14.11.2012

Informacja o wyborze Wykonawcy dotycząca prowadzenia rozmów rekrutacyjnych oraz wsparcia motywacyjnego z psychologiem dla Uczestników projektu „Aktywni zawodowo” dla IX gr.

Data aktualizacji: 29.10.2012

Zaproszenie do składania ofert dotyczące przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych oraz wsparcia motywacyjnego uczestników projektu gr IX

Formularz oferty (Gr IX)

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań (Gr IX)

Data aktualizacji: 19.10.2012

Informacja o wyborze Wykonawcy dotycząca prowadzenia rozmów rekrutacyjnych oraz wsparcia motywacyjnego z psychologiem dla Uczestników projektu „Aktywni zawodowo” dla VIII gr.

Data aktualizacji: 15.10.2012

Informacja o wyborze Wykonawcy dotycząca prowadzenia rozmów rekrutacyjnych oraz wsparcia motywacyjnego z psychologiem dla Uczestników projektu „Aktywni zawodowo” dla VII gr.

Data aktualizacji: 03.10.2012

Zaproszenie do składania ofert dotyczące przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych oraz wsparcia motywacyjnego uczestników projektu gr VIII

Formularz oferty (Gr VIII)

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań (Gr VIII)

Data aktualizacji: 28.09.2012

Zaproszenie do składania ofert dotyczące przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych oraz wsparcia motywacyjnego uczestników projektu gr VII

Formularz oferty (Gr VII)

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań (Gr VII)

Data aktualizacji: 14.09.2012

Informacja o wyborze Wykonawcy dotycząca prowadzenia rozmów rekrutacyjnych oraz wsparcia motywacyjnego z psychologiem dla Uczestników projektu „Aktywni zawodowo” dla VI gr.

Informacja o wyborze Wykonawcy dotycząca prowadzenia rozmów rekrutacyjnych oraz wsparcia motywacyjnego z psychologiem dla Uczestników projektu „Aktywni zawodowo” dla V gr.

Data aktualizacji: 04.09.2012

Informacja o wyborze Wykonawcy dotycząca prowadzenia rozmów rekrutacyjnych oraz wsparcia motywacyjnego z psychologiem dla Uczestników projektu „Aktywni zawodowo” dla IV gr.

Data aktualizacji: 30.08.2012

Zaproszenie do składania ofert dotyczące przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych oraz wsparcia motywacyjnego uczestników projektu gr VI

Formularz oferty (Gr VI)

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań (Gr VI)

Zaproszenie do składania ofert dotyczące przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych oraz wsparcia motywacyjnego uczestników projektu gr V

Formularz oferty (Gr V)

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań (Gr V)

Data aktualizacji: 29.08.2012

Informacja o wyborze Wykonawcy dotycząca prowadzenia rozmów rekrutacyjnych oraz wsparcia motywacyjnego z psychologiem dla Uczestników projektu „Aktywni zawodowo” dla III gr.

Data aktualizacji: 20.08.2012

Zaproszenie do składania ofert dotyczące przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych oraz wsparcia motywacyjnego uczestników projektu gr IV

Formularz oferty (Gr IV)

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań (Gr IV)

Data aktualizacji: 13.08.2012

Zaproszenie do składania ofert dotyczące przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych oraz wsparcia motywacyjnego uczestników projektu gr III

Formularz oferty (Gr III)

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań (Gr III)

Data aktualizacji: 02.08.2012

Informacja o wyborze wykonawcy dotycząca prowadzenia rozmów rekrutacyjnych oraz wsparcia motywacyjnego z psychologiem dla Uczestników projektu „Aktywni zawodowo” dla II gr.

Data aktualizacji: 18.07.2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotycząca przeprowadzenia jednej edycji szkolenia – Monter/ka urządzeń energii odnawialnej dla uczestników projektu „Aktywni zawodowo !” z dnia 02.07.2012

Data aktualizacji: 17.07.2012

Zaproszenie do składania ofert dotyczące przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych oraz wsparcia motywacyjnego uczestników projektu gr II

Formularz oferty (Gr II)

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań (Gr II)

Data aktualizacji: 02.07.2012

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie 1 edycji szkoleń zawodowych-Monter/ka urządzeń energii odnawialnej projektu „Aktywni zawodowo !”

Data aktualizacji: 18.05.2012

Zaproszenie do składania ofert dotyczące prowadzenia rozmów rekrutacyjnych oraz wsparcia motywacyjnego z psychologiem dla Uczestników projektu „Aktywni zawodowo” dla I gr.

Data aktualizacji: 30.04.2012

Zaproszenie do składania ofert dotyczące przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych uczestników projektu gr I

Formularz oferty (Gr I)

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań (Gr I)