Usługi w ramach projektu

W ramach projektu „Aktywni zawodowo!” będą realizowane następujące usługi

PORADNICTWO ZAWODOWE

1.Wsparcie motywacyjne (3h na osobę dla Mężczyzn, 5h na osobę dla Kobiet)
2. Coaching (3h na osobę)

KURSY Z KOMPETENCJI MIĘKKICH(8 h na grupę)
SZKOLENIA ZAWODOWE

1. Specjalista ds. rachunkowości z obsługą programów komputerowych OPTIMA (90h)
50h w zakresie: księgowość, podatki, książka przychodów, podatek VAT z uwzględnieniem najnowszych zmian, 40h z zakresu umiejętności komputerowych

2. Monter/ka urządzeń energii odnawialnej (100h)z możliwością uzyskania państwowych świadectw energetycznych eksploatacyjnych G1,G2,G3 ważnych 3 lata budowa,instalacja kolektorów słonecznych, systemów połączeniowych, dobór typu i mocy ogniw; zielone miejsca pracy, metody zmniejszania zapotrzebowania i zużycia energii, uprawnień energetycznych eksploatacyjnych

3. Specjalista ds. zamówień publicznych (90h)
zasady i postępowanie w udzielaniu zamówień, tryby udzielania zamówień, nowości: umowy ramowe;dynamiczny system zakupów; środki ochrony prawnej,kontrola zamówień publicznych w szczególnie z naciskiem na obszar działań efektywnej energetyki, zielonych miejsc pracy (zielone zamówienia)

4. Monter/ka izolacji budowlanych (100h)z możliwością uzyskania państwowych świadectw energetycznych eksploatacyjnych G1,G2,G3 ważnych 3 lata
technologia robót ogólnobudowlanych, technologia wykonywania/naprawiania izolacji(wodochronnej, termicznej i akustycznej), izolacji obiektów i urządzeń przemysłowych, metody zmniejszania zapotrzebowania i zużycia energii

5. Opiekun/ka osoby starszej z modułem języka angielski (130h)
100h w zakresie zakresu pierwszej pomocy, podstaw prawidłowego żywienia, opieki, pielęgnacji i 30h z zajęć teoretycznych i praktycznej z języka angielskiego

UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY
• zwrot kosztów dojazdu (osobom poza miejscem zamieszkania i zatrudnienia w miejscu odbywania się zajęć)
• ciepły posiłek
• poczęstunek (kawa, herbata, ciastka, sok, cukier, śmietanka itp.)
• materiały szkoleniowe (teczka, długopis, notatnik, segregator)
• materiały dydaktyczne
• prezentacje z równości szans
• możliwość uzyskania zaświadczeń o ukończeniu szkoleń zgodne z Rozporządzeniem MEN z dnia 3.02.2006r
• szkolenie 2, 4 – daje możliwość uzyskania państwowych świadectw energetycznych eksploatacyjnych G1,G2,G3 ważnych 3 lata